شاید تهران غیر قابل تحمل شده است وقتی صاحب خانه شدن آرزوی دست نیافتنی ساکنان شهر شده است، وقتی جوانان بیکار شهر کراکی و تریاکی شده اند، وقتی با یک باران، ترافیک شهر را به تعطیلی می کشاند و کثافت از سطح خیابانها بالا می زند، ........

اما در این وانفسای تهران، کورسوی لحظات لذت بخش جریان دارد ; وقتی در حالیکه تو آخرین نفر از صف 600 نفره بی بلیطان جشنواره  هستی که در خیابان طالقانی از سر و کول هم بالا می روند با  خوش شانسی موفق به دیدن خون بازی بنی اعتماد می شوی

/ 1 نظر / 24 بازدید
می

که آن هم مزحرف است!