پنداشتها

 

میانگین ضریب هوشی کشورهای مختلف

"ایرانیها خیلی با هوش هستند".

 شاید این یکی از ادعاهایی است که بسیاری از افراد جامعه به آن اعتقاد دارند و به نوعی "باور عمومی" تبدیل شده است.

در سال 2002 یک کتاب جنجالی توسط  Richard Lynn , Tatu Vanhanen انتشار یافت. این کتاب حاصل یک تحقیق گسترده در مورد نتایج تستهای IQ در کشورهای مختلف و به روشهای متنوع  بوده است. نتایج کامل این تحقیق را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

نتایج تحقیق: متوسط ضریب هوشی کشورها

 به صورت اجمالی میانگین ضریب هوشی در برخی کشورها به شرح زیر بوده است:

هنگ کنگ 107

ژاپن 105

آلمان 102

چین 100

آمریکا 98

فرانسه 98

اسرائیل 94

ترکیه 90

برزیل 87

ایران 84

هند 81

قطر 78

غنا 71

اتیوپی 63

میانگین ضریب هوشی جهان:90

 

ضریب هوشی و درامد سرانه

ادعای دیگر این کتاب وجود رابطه مستقیم بین ضریب هوشی و درآْمد سرانه و همچنین ضریب هوشی و رشد اقتصادی است. ضریب همبستگی بین ضریب هوشی میانگین و درامد سرانه کشورها، مثبت /71 است.  در شکل زیر محور عمودی درآمد سرانه و محور افقی متوسط ضریب هوشی کشور بوده و رابطه مستقیم بین این دو را نشانی می دهد.

 

البته نویسندگان به نکته اذعان دارند که علاوه بر ضریب هوشی عواملی از قبیل میزان نزدیکی ساختار اقتصادی به سمت اقتصاد بازار و همچنین سطح منابع طبیعی نیز در کنار ضریب هوشی در تعیین سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی از اهمیت بالائی برخوردار است.

 اگرچه نقدهای زیادی به این تحقیق  وارد شده است اما اکثر نقدها صرفا متوجه صحت رابطه بین درامد سرانه و ضریب هوشی بوده و حتی تحقیق های دیگر نیز میزان متوسط ضریب هوشی کشورها را که در این کتاب ارائه شده با تفاوتهای ناچیز به تایید رسانده است.


+ mehdi ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()