پنداشتها

 

مقاله ای از  منصور جاویدان و علی دستمالچیان در Academy of Management Executives چاپ شده که موضوع آن ویژگی های خاص فرهنگی افراد و سازمانهای ایرانی است. بد ندیدم که برخی از نتایج این تحقیق را در اینجا بیاورم:

  • ایرانی ها "فردگرا" هستند. فعالیتهای جمعی افراد غالبا صرفا با خانواده و حلقه ای از دوستان نزدیک است  و حرکتهای جمعی نهادی چندان فراگیر نیست.
  • زبان ارتباطی افراد به شدت "غیر مستقیم" است و تعارفات و حرفهای غیر صریح باعث بسیاری سردرگمی ها می شود .  
  • "تفاوت  قدرت" بین افراد در سازمانها و خانواده ها بسیار زیاد است و  اصولا چالش کردن در مقابل ایده های افراد مافوق به شدت مذموم است.
  • "عدم قطعیت"  در سیاستها و مقررات به شدت زیاد است و این موضوع باعث شده است افراد کمتر به روشها و روتینهای ثابت کاری علاقمند باشند.

 سازمانهای ایرانی به ویژه در بخش خصوصی به شدت خانوادگی است. فقدان سیستمهای کارامد باعث شده است مدیران اطمینان مورد نیاز خود را به جای سیستمها از طریق افراد مورد اعتماد خود کسب نمایند. 

+ mehdi ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()