پنداشتها

 

هدیه بهاری

بهار به میانه رسیده و موسم گلاب گيری شده است. گلستانهای قمصر و نياسر کاشان اين روزها زيباترين ، خاطره انگيزترين و خوشبوترين روزهای خود را سپری می کنند.

Small Minds Discuss People

Average Minds Discuss Events

Great Minds Discuss Ideas

+ mehdi ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()