پنداشتها

مهندسين صنايع و MBA ها

زمينه کاری مهندسين صنايع و فارغ التحصيلان MBA بسيار به هم نزديک است. برای من که با هر دو حوزه آشنائی داشته ام يک سری تفاوت های مهم بين نگاه آنها وجود دارد.

  • ابزارهائی که در اختيار مهندسان صنايع است اغلب متوجه کنترل و کاهش هزينه های سازمان است. اما MBA ها علاوه بر آن نگاهشان به افزايش درآمدها هم هست.
  • مهندسان صنايع روی افزايش کارائی(efficiency) و بهینه سازی وضع موجود متمرکز می شوند ولی MBA ها  بيشتر روی افزايش اثربخشی (effectiveness) و طراحی استراتژيها و الگوهای جديد سازمانی متمرکز می شوند.
  • مهندسين صنايع سعی در بهبود فرآيندهای عملياتی سازمان دارند اما MBA سعی در بهبود فرآيندهای پشتيبانی و مديريتی سازمان دارند.

پی نوشت:

  • هيچی بهتر از ترکيب مهندسی صنايع و MBA  نيست.
  • هم MBA و هم مهندسی صنايع در سطح بنگاه قابليت حل مسئله دارند و ابزاری برای حل مسائل فرابنگاهی ( بخشی(sectoral) و  کلان) ندارند. اينجا ديگه جای اقتصادی هاست.  اين را بعدا بيشتر در موردش می نويسم.
+ mehdi ; ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()